Subscribe Now
Trending News

Blog Post

DE KEUZE VAN BRYCE MCGUIRE
BRYCE MCGUIRE (c) Bryce McGuire
De keuze van

DE KEUZE VAN BRYCE MCGUIRE 

2024 zou wel het doorbraakjaar voor de Amerikaan Bryce McGuire kunnen worden. Hij schreef niet alleen mee aan Baghead (Alberto Corredor) dat later dit jaar een release krijgt, maar hij regisseerde ook de horrorfilm Night Swim die vanaf morgen in de Belgische bioscopen draait. Wij gingen bij de sympathieke filmmaker aankloppen om eens te polsen naar zijn 5 filmtips. Hij bezorgde ons met plezier een lijstje en licht bij enkele titels ook toe welke invloed ze hadden op Night Swim.

NIGHT OF THE HUNTER (Charles Laughton, 1955)

Het macabere meesterwerk van Charles Laughton maakte zo’n indruk op me toen ik het voor het eerst zag op de universiteit dat ik werkelijk geobsedeerd raakte door de film en de ontstaansgeschiedenis ervan. De film over een moorddadige predikant die boodschappen van God krijgt om onschuldige kinderen te doden, stelen en achtervolgen in het mythische zuiden, werd als godslasterlijk en weerzinwekkend beschouwd toen hij uitkwam in 1955. Het betekende bijna het einde van de carrière van Laughton, een gerenommeerd theaterregisseur. Maar het verheven beeldmateriaal, impressionistisch setontwerp en taboeonderwerp maken dit gotische Zuidelijke sprookje een van de meest invloedrijke films voor zoveel regisseurs, van The Coen Brothers tot Guillermo Del Toro. Elke filmliefhebber moet deze film zien. Tientallen jaren vooruit op zijn tijd. Het gebruik van onderwaterfotografie en specifiek één iconische tableau van Shelley Winters gezonken in een open auto met haar haren wapperend als zeewier oogt als een schilderij van een Nederlandse meester dat tot leven komt.


KWAIDAN (Masaki Kobayashi, 1964)

Bij dit hyperreële Japanse spookverhaal in vier delen smolten mijn hersenen. Het beeldmateriaal is zo verheven, zo surrealistisch, de sets zo uitgebreid en dromerig dat het kijken naar deze film voelt als gehypnotiseerd worden tot een cinematografische slaapverlamming.


MOTHER (Bong Joon Ho, 2009)

Het is moeilijk om één werk van Bong Joon-Ho te kiezen omdat al zijn films zo invloedrijk en inspirerend voor me zijn. Maar er is iets aan de emotionele oprechtheid van de spookachtige, sociale mysterie-satire van Mother en het afsluiten met de cathartische, hartverscheurende dans van Kin Hye-ja die me steeds weer aanspreekt. Mijn favoriete aspect van Bong en iets wat ik probeerde te doen in Night Swim, was niet bang te zijn om tegelijkertijd een drama, een melodrama, een komedie en een horror te maken.


JAWS (Steven Spielberg, 1975)

Wat kan er nog gezegd worden over Spielbergs aquatische creature feature-meesterwerk? Waarschijnlijk de grootste invloed op Night Swim. Opnieuw jongleren met meerdere tonen, karakterontwikkeling en ouderwets nachtmerriemateriaal. Deze film veranderde toen ik nog een kind was mijn relatie met water voor altijd en is de reden dat Night Swim bestaat.


CREATURE FROM THE BLACK LAGOON (Jack Arnold, 1954)

De eerste horrorfilm die ik ooit zag. Het creëerde de zwakke plek die ik nog steeds voel voor de mythe van schoonheid en het beest, en de liefde voor het humaniseren van monsters en het monsterlijk maken van mensen. Julie Adams die zwemt in haar witte badpak, met een onbekende bewonderaar vlak onder haar voeten, is in mijn neurale paden gegrift. En als tattoo vereeuwigd op mijn rechter biceps. Als ik een poging zou wagen om een van de klassiekers uit de eerste golf van Universal’s monsterfilms te hermaken, zou het deze zijn.


Bonus:

De ondergewaardeerde The Nest van Sean Durkin. De waanideeën van Jude Law, de geldbeluste vader die geen rust of tevredenheid kan vinden in het leven dat hij heeft, waren een grote inspiratie voor het personage Ray Waller in Night Swim. En het is gewoon een overal fantastische film.


English version:

NIGHT OF THE HUNTER (Charles Laughton, 1955)

Charles Laughton’s macabre masterpiece left such an impression on me when I first saw it in college that I truly became obsessed with the film and the lore around its creation. A movie about a murderous minister who is given messages from God to kill, steal and stalk innocent children through the mythical south was reviled when it came out in 1955 as sacrilegious and abhorrent, nearly ending the career of Laughton, a renowned theater director. But the elevated imagery, impressionistic set design, taboo subject matter make this gothic southern fairytale one of the most influential films to so many directors from The Coen Brothers to Guilermo Del Toro. Every film lover needs to see this movie. Decades ahead of its time. The use of underwater photography and specifically one iconic tableau of Shelly Winters sunken in an open-topped car with her hair billowing like seaweed is like a dutch master’s painting come to life.

KWAIDAN (Masaki Kobayashi, 1964)

This hyper-real Japanese ghost story in four parts melted my brain. The imagery is so heightened, so surreal, the sets so elaborate and dream-like that watching this movie feels like being hypnotized into cinematic sleep-paralysis.

MOTHER (Bong Joon Ho, 2009)

It’s hard to choose one work from Bong Joon-Ho because all of his films are so influential and inspiring to me. But something about the emotional earnestness of Mother’s spooky, social mystery satire and the book-ending of the cathartic, heart-breaking dance from Kin Hye-ja is the one I keep coming back to. My favorite thing about Bong and something I tried to do in Night Swim was not be afraid to make a drama, a melodrama, a comedy and a horror all at the time.

JAWS (Steven Spielberg, 1975)

What more can be said about Spielberg’s aquatic creature feature masterpiece? Probably the biggest influence on Night Swim. Again juggling multiple tones, character development and good old fashioned nightmare fuel chomp chomp! This movie changed my relationship with water forever as a kid and is the reason Night Swim exists.

CREATURE FROM THE BLACK LAGOON (Jack Arnold, 1954)

The first horror film I ever saw. It created the soft spot I still feel for the beauty and the beast mythos, and the love for humanizing monsters and monsterizing humans. Julie Adams swimming in her white bathing suite, with an unknown admirer just beneath her feet is imprinted into my neural pathways. And imprinted in ink on my right bicep. If I dared take a stab at one of Universal’s first wave monster classics, this would be the one.

BONUS SELECTION

Sean Durkin’s underwatched THE NEST. Jude’s Law delusional, money-hungry father who can’t find peace or contentment in the life he has was a huge inspiration for Wyatt Russell’s character Ray Waller in Night Swim. And it’s simply an all-around fantastic movie.

Related posts